Leder

Vegard Grøslie Wennesland

Vegard Grøslie Wennesland

Leder av St. Hanshaugen Arbeiderparti

2. vararepresentant til Stortinget for Oslo Arbeiderparti
Stortingskandidat for Oslo Arbeiderparti 2017-2021

Medlem av bydelsutvalget på St. Hanshaugen og leder for Helse- og sosialkomiteen.

Jobber som rådgiver i Fellesforbundet
Har master i Midtøstenkunnskap og er hjemmebrygger