Politikken

Her kan du lese om vår politikk.

Bydelsprogram for St. Hanshaugen Arbeiderparti

St. Hanshaugen er et godt sted å bo og leve. Bydelen er sentrumsnær og har mange gode og spennende tilbud i den umiddelbare nærhet. Disse fordelene ønsker Arbeiderpartiet å bygge videre på ved å skape en enda bedre bydel.Oslo er én av Europas raskest voksende byer. Vi kommer til å bli flere i åra framover. Det vil ha innflytelse på hvordan vi innordner livene våre, og krever at det planlegges for framtidas utfordringer. Arbeiderpartiet ønsker å inkludere de som bor og jobber i Bydel St. Hanshaugen i disse beslutningene – for det er vi som lever våre liv her som vet best hva som trengs i bydelen. Arbeiderpartiet har ambisjoner for bydel St. Hanshaugen. Vi ønsker at bydel St. Hanshaugen skal gå foran som en grønn og klimasmart bydel. Arbeiderpartiet vil gjøre det lett å treffe miljøbevisste valg til det beste for den enkelte og fellesskapet.Vi vil sikre trygge og gode velferdstilbud for alle i bydelen. Disse varierte til- budene skal gjøre tilgjengelig for flere gjennom bedre formidling. Bydel St. Hanshaugen skal være en aktivitetsbydel med gode muligheter for bevegelse, kulturelle opplevelser og felles møteplasser. Les vårt valgprogram:

Vedlegg 1